Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

KONKURS za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore

Naziv donatora

Ministarstvo spoljnih poslova

Rok za prijavu na konkurs

09.03.2022

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

ukupan iznos programa 41.850.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
  • Rekreacija/sport
Kultura
  • Kultura
Mediji
  • Mediji
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Obavezna dokumentacija 1) Prijava predloga projekta (Predlog projekta i Izjava o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka u prijavi i Izjava o verodostojnosti podataka budžeta predloga projekta – predata od strane zakonskog zastupnika odnosno ovlašćenog lica u organizaciji koja je podnosilac projekta). 2) Predlog budžeta projekta. 3) Rešenje o upisu u registar organizacija, ili drugi odgovarajući akt, kao dokaz da je organizacija registrovana u skladu sa pravilima o registraciji neprofitnih organizacija države u kojoj je sedište te organizacije. Organizacije registrovane van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostave dokaz preveden na srpski jezik i na ćiriličnom pismu kod nadležnog organa strane države. Organizacije koje su upisane u evidenciju organizacija dijaspore i Srba u regionu kod ministarstva nadležnog za dijasporu i Srbe u regionu, dostavljaju samo fotokopiju rešenja o upisu u evidenciju. Za organizacije čije je sedište registrovano u Republici Srbiji, provera pravnog statusa se vrši službenim putem preko zvaničnog sajta organa za registraciju, sa danom prijema prijave na Konkurs. 4) Za organizacije iz inostranstva potrebno je dostaviti instrukcije za devizne uplate iz banke u kojoj organizacija ima otvoren račun, sa identifikacionim podacima organizacije i ovlašćenom licu za raspolaganje sredstvima, koji se slažu sa podacima navedenim u prijavi, ne stariju od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj: 1) upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta; 2) unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i dijaspore. Na konkursu učestvuju projekti koji se mogu svrstati u jednu od sledećih OBLASTI: Na prijavnom formularu Veb platforme obavezno je naznačiti oblast skraćenom formulacijom oblasti: - Podrška organizaciji škola, kampova i edukativnih radionica namenjenih dečjem i omladinskom uzrastu. Podrška izradi i akviziciji udžbenika, knjiga i didaktičkih sredstava namenjenih školama i bibliotekama Srba izvan matične države - skraćeno: ŠKOLE. - Podrška organizovanju manifestacija, omladinsko-sportskih i kulturno-umetničkih događaja i priredbi u inostranstvu i matičnoj državi, podrška kulturno-umetničkih društava - skraćeno: MANIFESTACIJE. - Podrška projektima medija, medijske pismenosti, digitalne komunikacije, portalima, multimedijalnim projektima, digitalnog i štampanog izdavaštva - skraćeno: KOMUNIKACIJA.

Kako se aplicira?

Registracijom i popunjavanjem onlajn formulara na: https://konkursi.dijaspora.gov.rs/