Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2022. GODINI

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama

Rok za prijavu na konkurs

18.02.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 100.000 do 5.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Mediji
  • Mediji

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Predviđeni period trajanja podrške

do 12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Predloženi projekat mora se realizovati preko registrovanog medija. Pravo da dobiju sredstva imaju privatna preduzeća i nevladine i druge neprofitne organizacije, koji su izdavači medija upisanih u Registar medija pri Agenciji za privredne registre, kao i produkcije koje imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija ili medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani, odnosno objavljeni, a koji su upisani u Registar medija pri Agenciji za privredne registre. Pravo da dobiju sredstva imaju i mediji koji imaju nacionalnu pokrivenost, pod uslovom da je predloženi projekat od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za građane Autonomne pokrajine Vojvodine. Učesnik može da konkuriše samo sa jednim projektom. Ukoliko je pravno lice izdavač više medija, ima pravo učešća na konkursu za svaki medij, čiji je izdavač. Učesnik konkursa je obavezan da dostavi popunjene obrasce za učešće na konkursu: 1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u dva primerka: • Popunjen predlog projekta • Popunjen budžet projekta. Obrasci se preuzimaju sa sajta Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs Učesnik konkursa je obavezan i da priloži i sledeća dokumenta: • fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u odgovarajućem registru; • fotokopiju rešenja o registraciji medija u Registru medija, pri Agenciji za privredne registre; • fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u • fotokopiju dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa izdate od Regulatornog tela za elektronske medije; • ugovor ili overena izjava izdavača medija, u kojima će programski sadržaji biti emitovani, odnosno objavljeni (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju); • potpisanu izjavu učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu.

Kako se aplicira?

Prijave za učešće na konkursu podnose se redovnom poštom u 2 primerka, dok se ostala obavezna dokumentacija šalje u 1 primerku, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja (posebno naznačiti da li je medijski sadržaj na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine, navesti kojem). Osim navedenog, učesnici konkursa su dužni da do tog roka konkursnu prijavu (popunjen Obrazac 1) pošalju i elektronskom poštom na adresu: mediji.psinf@gmail.com