Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom u 2022. godini

Naziv donatora

Ministarstvo kulture i informisanja

Rok za prijavu na konkurs

06.04.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 500.000 do 1.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Mediji
  • Mediji
Ostalo
  • OSI

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Bliži kriterijumi Konkursa: 1. Obrada tema: učešće osoba sa invaliditetom u svim aspektima društvenog života; unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom; inkluzivno obrazovanje učenika i studenata sa invaliditetom; samostalni život i uključivanje u zajednicu; pristupačnost (fizička, informaciona i kognitivna) i univerzalni dizajn; stanovanje; socijalna zaštita; zdravstvena zaštita; zaštita seksualnog i reproduktivnog zdravlja; prevencija i zaštita od diskriminacije; smanjenje rizika socijalne isključenosti; zaštita osoba sa invaliditetom, posebno žena i devojčica sa invaliditetom od nasilja i zlostavljanja u porodičnom i institucionalnom okruženju; profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje; dostupnost ustanova kulture i njihovih programa osobama sa invaliditetom. Učesnici Konkursa, pored navedenih, mogu da predlože i druge teme koje doprinose ostvarivanju javnog interes u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom. 2. Mera u kojoj je proizvedeni medijski sadržaj pristupačan osobama sa invaliditetom (audio deskripcija, titl, prevod na znakovni jezik i dr.) 3. Učešće osoba sa invaliditetom u realizaciji projekta 4. Analitičko-istraživački pristup 5.Originalnost.

Potrebna dokumentacija

1645438591.zip

Kako se aplicira?

Prijava projekata na Konkurs šalje se isključivo poštom u posebnoj koverti sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom u 2022. godini, na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd. Obrazac 1, sa jasnim nazivom podnosioca projekta, šalje se u elektronskoj formi, na adresu: konkurs.osi@kultura.gov.rs.