Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom u 2022. godini

Naziv donatora

Ministarstvo kulture i informisanja

Rok za prijavu na konkurs

06.04.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 500.000 do 1.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Mediji
  • Mediji
Ostalo
  • OSI

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Bliži kriterijumi Konkursa: 1. Obrada tema: učešće osoba sa invaliditetom u svim aspektima društvenog života; unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom; inkluzivno obrazovanje učenika i studenata sa invaliditetom; samostalni život i uključivanje u zajednicu; pristupačnost (fizička, informaciona i kognitivna) i univerzalni dizajn; stanovanje; socijalna zaštita; zdravstvena zaštita; zaštita seksualnog i reproduktivnog zdravlja; prevencija i zaštita od diskriminacije; smanjenje rizika socijalne isključenosti; zaštita osoba sa invaliditetom, posebno žena i devojčica sa invaliditetom od nasilja i zlostavljanja u porodičnom i institucionalnom okruženju; profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje; dostupnost ustanova kulture i njihovih programa osobama sa invaliditetom. Učesnici Konkursa, pored navedenih, mogu da predlože i druge teme koje doprinose ostvarivanju javnog interes u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom. 2. Mera u kojoj je proizvedeni medijski sadržaj pristupačan osobama sa invaliditetom (audio deskripcija, titl, prevod na znakovni jezik i dr.) 3. Učešće osoba sa invaliditetom u realizaciji projekta 4. Analitičko-istraživački pristup 5.Originalnost.

Potrebna dokumentacija

1645438591.zip

Kako se aplicira?

Prijava projekata na Konkurs šalje se isključivo poštom u posebnoj koverti sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom u 2022. godini, na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd. Obrazac 1, sa jasnim nazivom podnosioca projekta, šalje se u elektronskoj formi, na adresu: konkurs.osi@kultura.gov.rs.