Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

KONKURS za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2019. godin

Naziv donatora

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Rok za prijavu na konkurs

15.03.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Međunarodna saradnja kulturnog sektora

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Sredstva za sufinansiranje projekata su omogućena u iznosu: a) do 30% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu*, ukoliko se radi o partneru na projektu ili b) do 40% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu **, ukoliko se radi o nosiocu projekta*** (*struktura finansijske podrške za partnera na projektu: međunarodni fond do 60%, ministarstvo do 30%, drugi izvori do 10% - od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije) (**struktura finansijske podrške za nosioca projekta: međunarodni fond do 60%, ministarstvo do 40% - od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije) (*** nosilac projekta je pravno lice koje preuzima odgovornost za realizaciju čitavog projekta u ugovoru sa međunarodnim fondom)

Kako se aplicira?

Prijave se podnose na konkursnom formularu u periodu od 12. januara do 15. marta 2019. godine. (1) u elektronskom obliku na adresu: medjunarodnifondovi@kultura.gov.rs (2) poštom – u jednom (1) primerku, na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd, Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture, sa naznakom: „Konkurs – Međunarodni fondovi 2019“ pri čemu je merodavna potvrda (žig pošte), o blagovremenom slanju pošiljke. Za svaki predlog podnosi se posebna prijava. Dostavljeni materijali se ne vraćaju. Rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biće doneto najkasnije do 14. maja 2019. godine. Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet strani Ministarstva kulture i informisanja (www.kultura.gov.rs)