Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu u 2023. godini

Naziv donatora

Ministarstvo kulture Republike Srbije

Rok za prijavu na konkurs

31.03.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Umetnost, IT

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

ravo učešća na konkursu imaju galerije, ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pravna lica koja posluju u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija kao i drugi subjekti u kulturi sa sedištem registrovanim na teritoriji Republike Srbije (isključivo pravna lica), koji imaju zaključen ugovor sa umetnikom ili prava za zastupanje kroz članstvo. Fizička lica nemaju pravo učešća na konkursu. Ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi ne mogu učestvovati na konkursima koje raspisuju njihovi osnivači. Konkurs pokriva: • izradu digitalnog rešenja projekta; • troškove prevoda/titlovanja na tri svetska jezika; • produkciju i digitalnu postprodukciju; • izradu uputstva za realizaciju projekta. U cilju namenskog korišćenja dodeljenih budžetskih sredstava, posebno je naglašeno da troškovi projekta moraju biti: • neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova; • stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta; • evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture Republike Srbije.

Kako se aplicira?

Prijave poslati elektronskim putem na: digitalnopredstavljanje@kultura.gov.rs, kao i u istom roku (obavezno) i poštom – u jednom (1) primerku, na adresu: Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd sa naznakom „Konkurs - projekti u digitalnom formatu u 2023. godini“.