Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za učešće na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2022. godini

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Vojvodine

Rok za prijavu na konkurs

01.12.2022

Ko može da aplicira?

  • Obrazovne ustanove
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 500 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Sekretarijat će učestvovati u sufinansiranju prema sledećim uslovima: 1. da prijavu podnosi: -registrovana naučnoistraživačka organizacija s teritorije AP Vojvodine u kojoj je kandidat zaposlen; -mladi istraživači ili redovni studenti i studenti postdiplomskih studija, koji su pokazali posebne rezultate na fakultetima gde realizuju školovanje, a koji imaju odluku nadležne institucije o upućivanju na naučni skup u inostranstvu. Prijave za ovu kategoriju kandidata podnosi matični fakultet; 2. da je učešće na međunarodnom naučnom skupu u funkciji ostvarivanja i unapređivanja naučnoistraživačkog razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine i uspostavljanja međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti naučnoistraživačke delatnosti; 3. da prijavljeni kandidat ima nastavno-naučno zvanje ili istraživačko zvanje (izuzev kandidata čiji su rad ili rezultati, prema mišljenju stručnog saveta, preporuka za upućivanje na naučni skup), da ima rad prihvaćen za usmeno izlaganje / poster izlaganje u koji je uneta afilijacija pripadajućeg univerziteta, poziv za učešće na skupu ili potvrda o prihvatanju rada odnosno dokument na osnovu kog se vidi da je kandidat na listi učesnika skupa. 4. da je rad prethodno verifikovalo nastavno-naučno veće fakulteta, naučno veće instituta, odnosno odgovarajuće telo institucije podnosioca prijave. Prednost prilikom odlučivanja imaće kandidati koji učestvuju u radu na svetskim kongresima ili predsedavaju stručnim sekcijama; kandidati koji saopštavaju rezultate značajne za međuregionalne projekte AP Vojvodine; kandidati koji u prethodnoj kalendarskoj godini imaju jedan rad u referentnom časopisu međunarodnog značaja ili dva rada u prethodne dve godine; mladi istraživači do 35 godina života.

Kako se aplicira?

Prijave i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom ''za učešće na naučnom skupu'' na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Bulevar Mihajla Pupina 16,21101 Novi Sad, u dva primerka, na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata http://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/