Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti u Vojvodini

Naziv donatora

Zavod za ravnopravnost polova

Rok za prijavu na konkurs

06.09.2018

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

250.000,00 RSD.

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • Borba za rodnu ravnopravnost.

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća imaju registrovana udruženja građana/udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine.

Kako se aplicira?

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: – Fotokopiju rešenja o registraciji, Fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju, Fotokopiju OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje), – Fotokopija Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje, uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica konkursni obrazac uz opis projekta (3 primerka). Prijave na konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6/IV, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom ”Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine” sa oznakom Ne otvarati.