Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za unapređenje sistema socijalne zaštite

Naziv donatora

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Rok za prijavu na konkurs

10.08.2018

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Do 9.480.000,00 RSD.

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
Ostalo
  • Podrška unapređenju sistema socijalne zaštite u 2018. godini

Podržane ciljne grupe

  • Opšta zajednica – građani

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

10 meseci.

Kako se aplicira?

Celokupna dokumentacija se dostavlja u jednom overenom, odštampanom primerku (pečat i potpis odgovornog lica) poštom preporučeno, kurirskim putem ili ličnom dostavom. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst: „ZA KONKURS ZA UNAPREĐENjE SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE – NE OTVARATI”. Zajedno sa štamapnom i overenom dokumentacijom neophodno je dostaviti i elektronsku verziju dokumentacije na kompakt disku. Predlozi projekata se dostavljaju zaključno do 10. avgusta 2018. godine, u zatvorenoj koverti, na adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu Nemanjina 22-26, Beograd