LOKALNI POZIV KA EU: RAZVOJNI GRANTOVI – SISTEMATIČNA REŠENJA U ZAJEDNICI

Naziv donatora

Evropska unija

Rok za prijavu na konkurs

01.09.2021

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 5.000 do 10.000 €

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
  • Slobodan pristup informacijama
Kultura
  • Kultura
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • borba protiv korupcije, kulturna raznolikost

Ciljna grupa podrške

  • Opšta zajednica – građani

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

8 meseci

Posebni zahtevi donatora

Aktivnosti koje lokalne inicijative predlažu treba da budu usmerene na sistematična rešenja u zajedinici zasnovana na konkretnim potrebama građana i građanki i da imaju potecijal izgradnje partnerstava sa drugim akterima u zajednici. Prioritet će imati lokalne, autentične i inovativne inicijative koje su prethodno uspele da mobilišu građane i resurse zajednice oko važnih pitanja u oblastima konkursa i čiji godišnji budžet nije veći od 50.000 evra.

Kako se konkuriše

Putem tekstualne aplikacije ili slanjem video prijave na onlajn platformi www.promeni.rs Ranije registrovani korisnici koji već imaju nalog na platformi promeni.rs, podnose aplikaciju kao registrovani korisnici.