konkurs
istekao

Mala fondacija za velike izazove: Podrška zagovornicima ublažavanja posledica klimatskih promena

Naziv donatora

UNIFOR

Rok za prijavu na konkurs

20.04.2023

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 200.000 €

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Klimatske promene, inovacije

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

do 12 meseci

Posebni zahtevi donatora

MFMC podržava projekte za hitnu transformaciju velikih razmera, sa fokusom na promenu politika i praksi u javnim ili privatnim institucijama. Prioriteti fondacije za period 2019-2023 su: • Podsticati i podržavati inovacije u klimatskoj komunikaciji. • Povećati broj glasova i narativa u zagovaranju klime. • Pomoć u jačanju društvenih i političkih pokreta koji se otvaraju za radikalne promene. • Podrška evropskim predlozima. Kategorije Veliki grantovi: U ovoj kategoriji, MFMC traži projekte obično u rasponu od 20.000 do 200.000 evra, mada se mogu uzeti u obzir i veći projekti. Proces prijave se sastoji od dva koraka, gde se od zainteresovanih organizacija traži da na početku podnesu kratak predlog. Na osnovu ovoga, organizacija može biti pozvana da podnese potpunu prijavu ako odbor MFMC smatra da je projekat privlačan. Mali grantovi: U ovoj kategoriji moguće je aplicirati za manje grantove do 10.000 evra u pojednostavljenom jednofaznom procesu. Prijave će procenjivati odbor MFMC-a na osnovu njegovih ciljeva i strategije.

Kako se konkuriše

Da biste podneli prijavu Maloj fondaciji za velike izazove, vaša organizacija mora da dostavi kratak opis planirane prijave sekretaru odbora MFMC-a. Svrha opisa je da se utvrdi da li vaš projekat jasno spada u strategiju MFMC- .Kratak opis dostaviti sekretaru odbora fondacije na: tore.braend@minor-foundation.no