MALA FONDACIJA ZA VELIKE IZAZOVE

Naziv donatora

UNIFOR

Rok za prijavu na konkurs

20.08.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 20.000 do 500.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Fondacija podržava projekte koji imaju za cilj tranziciju ka niskokarbonskoj ekonomiji, promenu politike i ponašanja među donosiocima odluka, dovodi do promena u politici ili praksi u javnim ili privatnim institucijama, povećava podršku javnosti merama klimatske politike.

Potrebna dokumentacija

applicationformlargegrant.pdf

Kako se aplicira?

Proces prijavljivanja za veće grantove odvija se u dva koraka. U prvom koraku možete poslati kratak prikaz u ime svoje organizacije. Nakon temeljne procene od strane odbora fondacije, kandidati mogu biti pozvani na drugi korak, u kojem će biti podneta kompletna prijava. Da biste pristupili UNIFOR-ovom aplikacionom portalu bez norveškog ID-a, morate da zatražite korisnički profil kontaktiranjem sekretara odbora MFMC. Profil korisnika postaviće se ako se utvrdi da projekat jasno spada u strategiju MFMC-a i zbog toga zaslužuje pažnju odbora. Kada kontaktiraju sekretara odbora MFMC, potencijalni kandidati moraju da pruže sledeće informacije: - Naziv organizacije - Puno ime (kao što je napisano u pasošu) kontakt osobe organizacije - Puna poštanska adresa organizacije - Broj telefona kontakt osobe - E-adresa kontakt osobe - Kratki opis planirane prijave, kratak opis koji treba podneti u prijavnom obrascu, koji jasno objašnjava kako projekat spada u strateške ciljeve MFMC (kopija direktno u e-poštu, a ne kao prilog) - Dokumentacija koja predstavlja organizaciju, u obliku zvanično overenog dokaza o registraciji (npr. Porezna registracija) vaše organizacije, mora biti uključena kao prilog uz vaš upit. Sekretara odbora MFMC-a, gospodina Tore Brænda, možete kontaktirati na tore.braend@minor-foundation.no. Prvi korak postupka prijave može se izvršiti elektronskim putem klikom na „Prijavi se ovde“. Aplikaciju pripremate preuzimanjem obrasca za prijavu.