konkurs
istekao

Mali grantovi za razvoj liderskih veština pojedinaca/ki iz ekoloških organizacija

Naziv donatora

Inicijativa Joke Waller-Hunter (JWH) - Joke Waller-Hunter (JWH) Initiative

Rok za prijavu na konkurs

01.09.2017

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

10 grantova od 2.500 €, 4 granta od 5.000 €, 2 granta od 7.000 €

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Ciljna grupa podrške

  • Organizacije civilnog društva

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Grantove Inicijative JWH mogu koristiti samo pojedinci za razvoj svojih liderskih veština. Aplikanti se ne mogu sami prijaviti već ih mora nominovati njihova organizacija.

Kako se konkuriše

Sve prijave se moraju dostaviti elektronski, putem e-maila, upućene na:Eva Schmitz - Koordinatorka JWH Inicijative (jwh@bothends.org)