konkurs
istekao

Mali istraživački grantovi za obrazovni program

Naziv donatora

Fondacija Spenser

Rok za prijavu na konkurs

01.09.2021

do 12 h

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 50.000 $

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

do 5 godina

Posebni zahtevi donatora

Predlozi za istraživački grant za obrazovanje moraju biti akademski istraživački projekti koji imaju za cilj proučavanje obrazovanja. Predlozi za druge aktivnosti osim istraživanja nisu prihvatljivi. ( Glavni istraživači (PI) i Ko-PI koji se prijavljuju za mali istraživački grant moraju imati stečeni doktorat iz akademske discipline ili profesionalne oblasti ili odgovarajuće iskustvo u istraživanju u obrazovanju. Iako diplomirani studenti mogu biti deo istraživačkog tima, oni ne mogu biti imenovani PI ili Ko-PI. PI mora biti povezan sa neprofitnom organizacijom ili javnom / vladinom institucijom koja je voljna da posluži kao administrator. Fondacija Spenser ne dodeljuje grantove direktno pojedincima.

Projektna dokumentacija

research_grants_on_education_small.pdf

Kako se konkuriše

Predlozi za male grantove moraju se podneti putem onlajn prijavnog obrasca sledeći smernice: Korak 1 – Registracija i kreiranje profila tako što će otići na: https://spencer.smartsimple.us Korak 2 - Moj profil I biografija Korak 3 - Započnite predlog (Vaš nacrt prijave može biti sačuvan i vraćen u njega da biste mogli kasnije da nastavite da radite na njemu). U okviru mrežne aplikacije postoje detaljne smernice za svaki odeljak. Elementi aplikacije: 1. Osoblje na projektu 2. Rezime predloga 3. Budžet I obrazložene budžeta 4. Narativ predloga projekta 5. Vremenska linija projekta 6. Projektni tim 7. Opciono dodatna sredstva 8. Opciono Dodaci A 9. Opciono dodaci B 10. Podaci o projektu 11. Potpis ovlašćenog predstavnika (organizacije administratora).