Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Međusobno povezani ekosistemi inovacija (2023.3) (HORIZON-EIE-2023-CONNECT-03-01)

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

17.10.2023

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Inovacije i istraživanje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 3 do 5 godina

Posebni zahtevi donatora

Evropska komisija objavila je prve pozive za podnošenje predloga – Regionalne doline inovacija (RIV) u okviru Evropskih ekosistema inovacija (EIE) u sklopu Horizon Evrope i u okviru Instrumenta međuregionalnih inovacijskih ulaganja (I3) Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Kako se aplicira?

Svi predlozi moraju biti dostavljeni elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere sistema za podnošenje. Predlozi moraju biti potpuni i sadržati sve delove i obavezne anekse i propratnu dokumentaciju. Obrazac za prijavu će imati dva dela: • Deo A (popunjava se direktno onlajn) sadrži administrativne informacije o organizaciji podnosiocu zahteva (budući koordinator i korisnici i povezana lica), sažeti budžet za predlog. • Deo B (preuzima se sa sistema za podnošenje, popunjava i zatim sastavljen i ponovo postavlja kao PDF u sistem) sadrži tehnički opis projekta. • Aneksi i prateća dokumenta biće direktno dostupni u sistemu za podnošenje I moraju biti otpremljeni kao PDF datoteke (ili drugi formati koje sistem dozvoljava).