MEET AND CODE grantovi za NVO

Naziv donatora

MEET AND CODE

Rok za prijavu na konkurs

14.09.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 500 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • IT, mladi i adolescenti

Podržane ciljne grupe

  • Deca i mladi – opšta populacija

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Od 1. septembra do 31. oktobra 2022.

Posebni zahtevi donatora

Grantovi su namenjeni za održavanje događaja kojim bi se mladi od 8 do 24 godine starosti upoznali sa mogućnostima koje nudi programiranje. Događaji moraju biti usklađeni sa lokalnim ograničenjima i propisima u vezi sa pandemijom. Neprofitna organizacija je odgovorna za obezbeđivanje usklađenosti sa tim lokalnim propisima. Svaki događaj mora biti namenjen za najmanje 20 dece i mladih. Sredstva se mogu koristiti samo za prijavljen projekat i dobrotvorne svrhe. Događaji koji se izvode virtuelno ili delimično virtuelno moraju biti osmišljeni za najmanje 10 učesnika. Format događaja može biti: događaj uživo, npr. vebinar ili virtuelna radionica kodiranja. Sve dostavljene ideje za digitalne događaje i događaje kodiranja trebalo bi da se održe u vremenskom okviru od 1. septembra do 31. oktobra 2022.

Kako se aplicira?

Prijava se vrši onlajn na stranici: https://meet-and-code.org/rs/sr/