Mobilizacija privatnog kapitala za bolje internet povezivanje

Naziv donatora

Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID)

Rok za prijavu na konkurs

29.04.2022

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

više od milion dolara

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Održivi razvoj, IT

Posebni zahtevi donatora

USAID će sarađivati sa potencijalnim partnerima iz privatnog sektora na istraživanju i utvrđivanju najefikasnijeg, katalitičkog i tržišno vođenog korišćenja grantova u kombinovanom finansijskom pristupu za mobilizaciju privatnog kapitala za internet konekciju i digitalne finansijske usluge na tržištima u razvoju.

Kako se aplicira?

Proces prijavljivanja se odvija u nekoliko faza. 1. faza: Istraživanje i upiti Zainteresovane strane koje žele da istraže ovu priliku treba da kontaktiraju USAID tim za pregled (digitalinvest@usaid.gov) sa kratkim rezimeom (2-3 paragrafa), a USAID će se obratiti odabranim stranama uvodnim pozivom. 2. faza: Razvoj koncepta Koncepti će biti prihvaćeni i pregledani na stalnoj osnovi od 11. januara 2022. do 29. aprila 2022. godine od svih potencijalnih partnera koji su dobili potvrdu od USAID u Fazi 1 da podnese koncept. 3. faza: Razvoj partnerstva i pregovori o dodeli Nakon što USAID pregleda koncept, kandidati će biti kontaktirani od USAID-a. U zavisnosti od toga šta proizilazi iz tekućih diskusija, USAID može zatražiti punu prijavu ili nastaviti direktno na pregovore o dodeli. Ako je potrebna potpuna prijava, podnosilac zahteva imaće do 30 dana od obaveštenja da završi i preda dokumentaciju.