Mogućnost finansiranja programa obuke za međunarodne popravne ustanove

Naziv donatora

Biro za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona SAD

Rok za prijavu na konkurs

16.06.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 50.000 do 5.000.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Krajnji cilj svih obuka koje se pružaju u okviru ovog sporazuma o saradnji je sistemska primena učenja na radnom mestu koje dovodi do organizacionih promena. Obuka treba da katalizuje i održava kritične promene u znanju, veštinama, stavu i/ili ponašanju onih koji uče koji vodi do pozitivnih rezultata u njihovim popravnim sistemima.

Kako se aplicira?

Registracijom i popunjavanjem prijave na: www.grants.gov Prijava treba da sadrži svu potrebnu dokumentaciju: Standardne prijavne formulare, SF-424, SF-424A, SF-$"$B; narativ predloga projekta, budžet..