Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Nevladine organizacije mogu da podnesu Zahtev za konsultativni status kod ECOSOC-a

Naziv donatora

Ekonomski i socijalni savet Ujedinjenih nacija (ECOSOC)

Rok za prijavu na konkurs

01.06.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Drugo

Oblast podrške

Ostalo
  • Ekonomski razvoj

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Konsultativni odnosi se mogu uspostaviti sa međunarodnim, regionalnim, subregionalnim i nacionalnim nevladinim, neprofitnim javnim ili dobrovoljnim organizacijama. NVO koje su povezane sa međunarodnom organizacijom koja je već u statusu mogu biti primljene pod uslovom da mogu da pokažu da je njihov program rada direktno povezan sa ciljevima i svrhom Ujedinjenih nacija. Da bi stekla pravo na konsultativni status, NVO mora da postoji (zvanično registrovana kod odgovarajućih državnih organa kao NVO/neprofitna) najmanje dve godine, mora da ima uspostavljeno sedište, demokratski usvojen statut, ovlašćenje da govori za svoje članove, reprezentativnu strukturu, odgovarajuće mehanizme odgovornosti i demokratske i transparentne procese donošenja odluka. Osnovni resursi organizacije moraju biti izvedeni najvećim delom iz doprinosa nacionalnih filijala ili drugih komponenti ili od pojedinačnih članova. Potrebna dokumenta: Tri obavezna dokumenta se procenjuju u skladu sa ECOSOC rezolucijom 1996/31 i Poveljom Ujedinjenih nacija pre nego što se dobije konsultativni status: 1. Kopija ustava/povelje i/ili statuta/podzakonskih akata i amandmana na te dokumente (u skladu sa stavom 10. ECOSOC rezolucije 1996/31). 2. Kopija potvrde o registraciji. Prema rezoluciji 1996/31, organizacija "treba da potvrdi da postoji najmanje dve godine na dan kada je Sekretarijat primio zahtev". Dostaviti kopiju papira za registraciju koji je izdao državni organ ili dostavite drugi dokaz postojanja koji je izdao državni organ. 3. Kopija najnovijih finansijskih izveštaja. Pored obaveznih dokumenata, za sticanje konsultativnog statusa potrebni su i sledeći elementi: Aktivnosti organizacije moraju biti relevantne za rad ECOSOC-a; NVO mora da postoji (zvanično registrovana) najmanje dve godine na dan prijema prijave od strane Sekretarijata; NVO mora imati demokratski mehanizam donošenja odluka; Najveći deo sredstava organizacije treba da potiče od doprinosa nacionalnih filijala, pojedinačnih članova ili drugih nevladinih komponenti.

Kako se aplicira?

Registracijom i popunjavanjem onlajn formulara za prijavu ovde: http://csonet.org/index.php?menu=34