NOMINACIJE ZA VOKABAUT NAGRADU ZA MLADE

Naziv donatora

Nagrade za viziju sledeće generacije

Rok za prijavu na konkurs

31.05.2021

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

2.500 $

Vrsta finansijske podrške

Nagrade

Oblast podrške

Ostalo
  • mladi

Podržane ciljne grupe

  • Deca i mladi – opšta populacija

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Kandidati moraju biti uzrasta od 18 do 25 godina. Poziv je namenjen onima koji sebe smatraju praktičarima predviđanja (vizionarima) koji istražuju i razumevaju uticaje dugoročnih faktora i pokretača promena, kako bi bolje razumeli razvijanje različitih budućnosti. Prihvatljive su sve ideje koje imate o tome kako biste želeli da iskoristite novac od nagrade, ali posebno se traže ideje koje će: Podstaći učešće i pomoći u izgradnji buduće svesti u vašoj zajednici Pomoći da se nove ideje pretoče u akciju ili da podrže inovacije i nove proizvode Podržati liderstvo u službi zajednice Utvrditi nove i nove načine komunikacije i identifikovati nove probleme Pokažite kako ćete preuzeti ulogu budućeg ambasadora u svojoj zajednici.

Kako se aplicira?

Poziv je namenjen svima koji sebe smatraju praktičarima predviđanja (vizionarima) koji istražuju i razumevaju uticaje dugoročnih faktora i pokretača promena, kako bi bolje razumeli kako se mogu razvijati različite budućnosti. 1. Registracijom naloga i popunjavanjem profila osnovnim kontakt podacima. 2. Informacije o članovima tima, ukoliko se kandidujete kao tim. 3. Navedite neke perspektive budućnosti zajednice. 4. Prijava se sastoji od dela sa kratkim videom (do dva i po minuta) o tome zašto mislite da je važno razmišljati o budućnosti i dela koji sadrži kratki blog o tome šta ste radili u svojoj zajednici kako biste ljudima pomogli da imaju veću slobodu u budućnosti.