Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Objavljen Drugi Poziv Za Naučnoistraživačke I Razvojne Projekte Sa Narodnom Republikom Kinom

Naziv donatora

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Rok za prijavu na konkurs

27.12.2019

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Procedura prijavljivanja ovih projekta se razlikuje u NR Kini i Republici Srbiji. Naime, u Narodnoj Republici Kini je dvostepena prijava projektnih predloga, tako da je već raspisan Poziv sa rokom za prijavljivanje prve faze ovih projekta do 27.11.2019. godine. Do tog roka bi zainteresovani istraživači iz Srbije trebalo da uspostave kontakte sa kineskim kolegama u cilju formilisanja projektnih predloga. Druga faza prijavljivanja finalnih projektnih predloga u NR Kini će biti objavljena nakon evaluacije prve faze. Prijava projekata u Republici Srbiji je jednostepena. Za podnosioce projektnih predloga iz Srbije, potrebno ja da: pored elektronske prijave predloga projekta na srpskom i engleskom jeziku u zadatim formatima, dostave identične primerke štampane, potpisane i overene. Po jednu štampanu verziju i na srpskom i na engleskom jeziku, koje su potpisane i overene, potrebno je dostaviti do 27. decembra 2019. godine na pisarnicu Ministarstva ili poštom na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije Nemanjina 22-26 11 000 Beograd