Objavljen poziv za javno zagovaranje mreža OGD

Program “Zajedno za aktivno građansko društvo” (ACT) projektovan je kao četvorogodišnja podrška organizacijama građanskog društva (OGD) u Srbiji (2019-2023) kroz dodelu grantova i jačanje njihovih kapaciteta kako bi što efikasnije odgovarali na izazove građanskog aktivizma u Srbiji.

Projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.

Naziv donatora

Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC)

Rok za prijavu na konkurs

07.10.2020

do 17 časova

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Neformalne grupe

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 2.950.000,00 dinara

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Javno zagovaranje

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pod mrežama OGD u ovom Pozivu smatraju se sledeći oblici udruživanja: formalne mreže – mreže koje su registrovane u Agenciji za privredne registre (APR) kao savezi, u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima (čl. 7); neformalne mreže (koalicije, alijanse, platforme, unije, itd.) – mreže koje nemaju status pravnog lica, tj. nisu registrovane u APR-u kao savezi i čije članice su OGD, registrovane u skladu sa Zakonom o

Projektna dokumentacija

NAG.zip

Kako se konkuriše

Više detalja o ovom pozivu možete pogledati na sajtu ACT-a pod sekcijom Grantovi : https://act.org.rs/grants/grantovi-za-javno-zagovaranje-mreza-ogd/ Predlozi projekata se podnose online, na internet stranici act.civicatalyst.org Spisak formulara i dokumenata potrebnih da se sačini kompletna aplikacija je naveden u nastavku. Osim predloga projekta koji se podnosi online, direktno na internet stranici act.civicatalyst.org, neophodno je priložiti i sledeća dokumenta koja su sastavni deo aplikacije i biće ocenjivana u procesu selekcije:  Aneks B – Okvirni budžet (u RSD)  Aneks C – Izjava članica mreže o partnerstvu. U pisanom Uputstvu koje se nalazi na gorenavedenoj internet stranici pronaći ćete sve najčešće nedoumice i njihova rešenja kada je u pitanju podnošenje predloga projekta. Ukoliko nakon čitanja Uputstva i dalje imate neka pitanja možete se obratiti tehničkoj podršci na support@civicatalyst.org Za sva druga pitanja koja se tiču samog Prijavnog formulara i ovih Smernica i nedoumica oko pojedinačnih pitanja, molimo vas da kontaktirate ACT Tim na: info@act.org.rs najkasnije do 25. septembra 2020. godine, sa naznakom “Poziv za dodelu grantova za javno zagovaranje mreža OGD”.