Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Objavljen poziv za javno zagovaranje mreža OGD

Program “Zajedno za aktivno građansko društvo” (ACT) projektovan je kao četvorogodišnja podrška organizacijama građanskog društva (OGD) u Srbiji (2019-2023) kroz dodelu grantova i jačanje njihovih kapaciteta kako bi što efikasnije odgovarali na izazove građanskog aktivizma u Srbiji.

Projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.

Naziv donatora

Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC)

Rok za prijavu na konkurs

07.10.2020

do 17 časova

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Neformalne grupe

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 2.950.000,00 dinara

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Javno zagovaranje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pod mrežama OGD u ovom Pozivu smatraju se sledeći oblici udruživanja: formalne mreže – mreže koje su registrovane u Agenciji za privredne registre (APR) kao savezi, u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima (čl. 7); neformalne mreže (koalicije, alijanse, platforme, unije, itd.) – mreže koje nemaju status pravnog lica, tj. nisu registrovane u APR-u kao savezi i čije članice su OGD, registrovane u skladu sa Zakonom o

Potrebna dokumentacija

NAG.zip

Kako se aplicira?

Više detalja o ovom pozivu možete pogledati na sajtu ACT-a pod sekcijom Grantovi : https://act.org.rs/grants/grantovi-za-javno-zagovaranje-mreza-ogd/ Predlozi projekata se podnose online, na internet stranici act.civicatalyst.org Spisak formulara i dokumenata potrebnih da se sačini kompletna aplikacija je naveden u nastavku. Osim predloga projekta koji se podnosi online, direktno na internet stranici act.civicatalyst.org, neophodno je priložiti i sledeća dokumenta koja su sastavni deo aplikacije i biće ocenjivana u procesu selekcije:  Aneks B – Okvirni budžet (u RSD)  Aneks C – Izjava članica mreže o partnerstvu. U pisanom Uputstvu koje se nalazi na gorenavedenoj internet stranici pronaći ćete sve najčešće nedoumice i njihova rešenja kada je u pitanju podnošenje predloga projekta. Ukoliko nakon čitanja Uputstva i dalje imate neka pitanja možete se obratiti tehničkoj podršci na support@civicatalyst.org Za sva druga pitanja koja se tiču samog Prijavnog formulara i ovih Smernica i nedoumica oko pojedinačnih pitanja, molimo vas da kontaktirate ACT Tim na: info@act.org.rs najkasnije do 25. septembra 2020. godine, sa naznakom “Poziv za dodelu grantova za javno zagovaranje mreža OGD”.