Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Objavljen treći poziv za dostavljanje predloga projekta na Interreg-IPA programu prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

Naziv donatora

Interreg-IPA CBC

Rok za prijavu na konkurs

30.09.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

10.38 miliona evra

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Prekogranična saradnja

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Predviđeni period trajanja podrške

Projekti odabrani za finansiranje treba da traju najmanje šest meseci i ne duže od 18 meseci.

Posebni zahtevi donatora

Poziv je namenjen projektima koji imaju za cilj da ostvare pozitivan uticaj na pogranični region u okviru jednog od četiri prioriteta Programa: Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika; Smanjenje saobraćajnih uskih grla u prekograničnoj saobraćajnoj mreži; Stimulisanje saradnje u oblasti turizma i očuvanja kulturnog nasleđa; Unapređivanje ekonomske konkurentnosti MSP kroz razvoj vođen inovacijama. Obavezno je da se finansirani projekti implementiraju u okviru Programske oblasti, koja uključuje županije Čongrad i Bač-Kiškun u Mađarskoj i okruge: Zapadna Bačka, Severna Bačka, Severni Banat, Južna Bačka, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji. Neophodno je da projekti sadrže „prekogranični elemenat“ – da ih čine najmanje jedna neprofitna organizacija sa Mađarske strane i jedna neprofitna organizacija iz Srbije. Takođe, obavezno je da se partnerske organizacije zajednički prijave za sredstva i ukoliko predlog bude odabran, da zajednički implementiraju projekat.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju podneti onlajn, putem IMIS 2014-2020 Aplikacionog modula, kome se može pristupiti putem linka u odeljku Poziv za podnošenje predloga projekata na internet stranici Programa www.interreg-ipa-husrb.com. U ovom odeljku takođe se nalaze smernice i pravila u vezi sa procesom prijavljivanja, kao i ostale relevantne informacije u vezi sa Trećim pozivom.