Objavljen treći poziv za dostavljanje predloga projekta na Interreg-IPA programu prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

Naziv donatora

Interreg-IPA CBC

Rok za prijavu na konkurs

30.09.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

10.38 miliona evra

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Prekogranična saradnja

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Predviđeni period trajanja podrške

Projekti odabrani za finansiranje treba da traju najmanje šest meseci i ne duže od 18 meseci.

Posebni zahtevi donatora

Poziv je namenjen projektima koji imaju za cilj da ostvare pozitivan uticaj na pogranični region u okviru jednog od četiri prioriteta Programa: Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika; Smanjenje saobraćajnih uskih grla u prekograničnoj saobraćajnoj mreži; Stimulisanje saradnje u oblasti turizma i očuvanja kulturnog nasleđa; Unapređivanje ekonomske konkurentnosti MSP kroz razvoj vođen inovacijama. Obavezno je da se finansirani projekti implementiraju u okviru Programske oblasti, koja uključuje županije Čongrad i Bač-Kiškun u Mađarskoj i okruge: Zapadna Bačka, Severna Bačka, Severni Banat, Južna Bačka, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji. Neophodno je da projekti sadrže „prekogranični elemenat“ – da ih čine najmanje jedna neprofitna organizacija sa Mađarske strane i jedna neprofitna organizacija iz Srbije. Takođe, obavezno je da se partnerske organizacije zajednički prijave za sredstva i ukoliko predlog bude odabran, da zajednički implementiraju projekat.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju podneti onlajn, putem IMIS 2014-2020 Aplikacionog modula, kome se može pristupiti putem linka u odeljku Poziv za podnošenje predloga projekata na internet stranici Programa www.interreg-ipa-husrb.com. U ovom odeljku takođe se nalaze smernice i pravila u vezi sa procesom prijavljivanja, kao i ostale relevantne informacije u vezi sa Trećim pozivom.