Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Odgovor balkanskih OCD na COVID-19

Naziv donatora

Rok za prijavu na konkurs

31.01.2021

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

$25,000

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Komunikacija
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
  • Zdravstvo
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • COVID-19 response

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija
  • Kosovo *

Predviđeni period trajanja podrške

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Predloge projekata treba da pokrenu organizacije civilnog društva legalno registrovane u nekoj od sledećih zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija. Prednost se daje onim predlozima koji su dizajnirani za povećanje angažovanja građana sa vladom, merljiv uticaj na javnu politiku, jačanje liderskih veština pojedinaca i organizacija, olakšavanje prekogranične i / ili međusektorske saradnje i podsticanje prenosa iskustava i inovativnih ideja kroz jasne planovi komunikacije i širenja. Poseban prioritet imaće organizacije sa dokazanim iskustvom na terenu, ali bez prethodne saradnje sa BTD-om.

Kako se aplicira?

BTD će primati predloge počev od 15. novembra 2020. do 31. januara 2021. Predlozi projekata moraju se slati samo e-poštom na balkantrust@gmfus.org, sa naslovom COV19_CSOsBalkans_ [država]. Da bi predale predlog projekta, organizacije moraju popuniti dolenavedene obrasce: Uzimaće se u obzir samo predlozi predati pomoću ovih obrazaca. Za više informacija, pošaljite nam e-poštu na balkantrust@gmfus.org.