Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvoren 26. ciklus grantova Povereničkog fonda UN za okončanje nasilja nad ženama

Naziv donatora

Poverenički fond UN za okončanje nasilja nad ženama (UN Trust Fund)

Rok za prijavu na konkurs

11.01.2023

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 150.000 do 1.000.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Borba protiv droge i kriminala, prevencija nasilja, rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Podnosilac prijave mora da realizuje projekat u najmanje jednoj, a najviše u tri zemlje i/ili teritorije navedene na listi primalaca zvanične razvojne pomoći (ODA) Komiteta za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD DAC). Podnosilac zahteva mora biti legalno registrovano lice. Glavni aplikant ili bar jedan od njegovih partnera(-a) za ko-implementaciju moraju biti legalno registrovani i/ili da rade u zemlji ili na teritoriji implementacije projekta. Organizacije koje predlažu projekte u više zemalja moraju takođe da pokažu da su oni ili njihovi nacionalni ko-implementacioni partneri legalno registrovani u svakoj od zemalja (ili teritorija) implementacije i kako njihovi projekti doprinose jačanju inkluzivnih feminističkih mreža, koalicija i pokreta. Poverenički fond UN pozdravlja predloge za inicijative koje doprinose jednoj ili više od tri strateške oblasti: • Poboljšan pristup za žene i devojke osnovnim, specijalističkim, bezbednim i adekvatnim multisektorskim uslugama • Poboljšana prevencija nasilja nad ženama • Povećana efikasnost zakonodavstva, politika, nacionalnih akcionih planova i sistema odgovornosti za sprečavanje i okončanje nasilja nad ženama. Male organizacije civilnog društva imaju pravo da se prijave za „mali grant“ između 50.000 i 150.000 američkih dolara koji uključuje dodatnu osnovnu podršku za organizaciju. Da bi se smatrala „malom organizacijom“, godišnji operativni budžet organizacije mora biti manji od 200.000 USD (u proseku) u poslednje tri godine. Organizacije treba da razmotre sopstvene operativne i apsorpcione kapacitete prilikom podnošenja zahteva za finansiranje. Uopšteno govoreći, organizacija ne može da zahteva iznos granta veći od 3 puta većeg godišnjeg budžeta organizacije (koristeći prosečni organizacioni budžet za poslednje 3 godine). Apsorpcioni kapacitet se procenjuje na osnovu finansijskih i revizorskih izveštaja, kao i informacija o godišnjem budžetu organizacije podnetih kao deo aplikacije.

Kako se aplicira?

Prijava se podnosi onlajn putem jedinstvenog Sistema za upravljane grantovima.