Otvoren 7. poziv za dostavljanje predloga projekata Dobrovoljnog povereničkog fonda UN-a za pomoć žrtvama trgovine ljudima

Naziv donatora

Dobrovoljni poverenički fond UN-a za pomoć žrtvama trgovine ljudima (UNVTF)

Rok za prijavu na konkurs

24.02.2023

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 20.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • Mir i rešavanje sukoba, mladi, borba protiv trgovine ljudima, zdravlje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 9 meseci

Posebni zahtevi donatora

Da bi se kvalifikovali za grant, kandidati moraju: • Biti neprofitna organizacija registrovana prema relevantnim zakonima zemlje u kojoj je registrovana i u zemlji u kojoj će sprovoditi predloženi projekat; • Registrovana do 1. januara 2021. godine; • Da bude direktno odgovorna za pripremu i upravljanje projektom, tj. da ne deluje kao posrednik; • Pokazati prethodno iskustvo od najmanje dve (2) godine u sprovođenju aktivnosti u oblasti direktne pomoći žrtvama trgovine ljudima u skladu sa Protokolom za sprečavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudima, posebno ženama i decom, koji dopunjava Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala ili u pružanju drugih usluga ugroženom stanovništvu uključujući IRL i prisilno raseljena lica; • Dovršiti registraciju na portalu partnera UN (UNPP) i obezbediti važeći ID partnera UNPP; • Imati bankovni račun na ime organizacije. Svi kandidati moraju da završe registraciju na portalu za partnere UN (UNPP) i da obezbede važeći ID partnera u vreme podnošenja.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju poslati e-poštom na: unodc-victimsfund@un, pod nazivom: “Application for UNVTF Small Grants Programme 2023”