Otvoren Drugi Poziv Za Podnoošenje Projekata Od Strane BACID Fonda

Naziv donatora

BACID FOND

Rok za prijavu na konkurs

09.09.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

60,000 EUR

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Ciljevi održivog razvoja

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Opšta tema je doprinos za 17 Ciljeva održivog razvoja koji su integrisani u najnovije politike EU, kao okvir za dugoročnu transformaciju zemalja Zapadnog Balkana. Aktivnosti moraju biti povezane sa Ciljevima održivog razvoja, pri čemu se prioritet daje Cilju 11 (učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, sigurnim, otpornim i održivim). Zbog jasnoće tokom procesa evaluacije, trebalo bi navesti kojoj od tri teme aktivnost najviše doprinosi: Ekonomski i socijalni razvoj Zaštita životne sredine Jake institucije i partnerstva

Kako se aplicira?

Smernice i aplikacioni paket (prijavni formular i partnerski sporazum) možete preuzeti ovde: http://www.bacid.eu/Calls. Adresa za slanje projektnih predloga je: bacid@kdz.or.at, dok su kontakt osobe Alexandra Schantl (tel. +43 1 892 349 237) i Dalilah Pichler (tel. +43 1 892 349 225).