Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvoren konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2022. godini

Naziv donatora

Ministarstvo kulture i informisanja

Rok za prijavu na konkurs

25.01.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 750.000 do 2.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Konkurs se realizuje kroz tri oblasti: I Oblast - Edukacija i podizanje kapaciteta zaposlenih i promocije digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva (maksimalni iznos po projektu je 750.000 dinara) II Oblast - Razvoj aplikacija i podizanje informaciono-komunikacionih kapaciteta ustanova kulture za potrebe obavljanja procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva (maksimalni iznos po projektu je 1.500.000 dinara) III Oblast - Održavanje i unapređenje postojećih i izrada novih digitalnih kulturnih vodiča u oblasti zaštite kulturnog nasleđa sa ciljem podrške razvoju kulturnog turizma (maksimalni iznos po projektu je 2.000.000,00 dinara)

Potrebna dokumentacija

-20221640340266.doc

Kako se aplicira?

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu kulture i informisanja od 25. decembra 2021. godine zaključno sa 25. januarom 2022. godine. Štampanu formu formulara potrebno je dostaviti u 4 primerka, a priloge u jednom primerku. Konkursni materijal mora biti poslat u jednoj koverti (formulari i prilozi) po projektu poštom na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva broj 3, 11000 Beograd sa naznakom - KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2022. godini i obavezno SAMO POPUNJEN FORMULAR elektronskim putem, na adresu: digitalizacija@kultura.gov.rs. Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs Ministarstva, zainteresovani se mogu obratiti svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 časova na telefon: 011 3398-027.