Otvoren konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2022. godini

Naziv donatora

Ministarstvo kulture i informisanja

Rok za prijavu na konkurs

25.01.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 750.000 do 2.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Konkurs se realizuje kroz tri oblasti: I Oblast - Edukacija i podizanje kapaciteta zaposlenih i promocije digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva (maksimalni iznos po projektu je 750.000 dinara) II Oblast - Razvoj aplikacija i podizanje informaciono-komunikacionih kapaciteta ustanova kulture za potrebe obavljanja procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva (maksimalni iznos po projektu je 1.500.000 dinara) III Oblast - Održavanje i unapređenje postojećih i izrada novih digitalnih kulturnih vodiča u oblasti zaštite kulturnog nasleđa sa ciljem podrške razvoju kulturnog turizma (maksimalni iznos po projektu je 2.000.000,00 dinara)

Potrebna dokumentacija

-20221640340266.doc

Kako se aplicira?

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu kulture i informisanja od 25. decembra 2021. godine zaključno sa 25. januarom 2022. godine. Štampanu formu formulara potrebno je dostaviti u 4 primerka, a priloge u jednom primerku. Konkursni materijal mora biti poslat u jednoj koverti (formulari i prilozi) po projektu poštom na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva broj 3, 11000 Beograd sa naznakom - KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2022. godini i obavezno SAMO POPUNJEN FORMULAR elektronskim putem, na adresu: digitalizacija@kultura.gov.rs. Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs Ministarstva, zainteresovani se mogu obratiti svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 časova na telefon: 011 3398-027.