Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvoren konkurs za međunarodne stipendije

Naziv donatora

Američko udruženje univerzitetskih žena (AAUW)

Rok za prijavu na konkurs

15.11.2021

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 18.000 do 30.000 $

Vrsta finansijske podrške

Stipendije

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Ostalo
  • rodna ravnopravnost

Podržane ciljne grupe

  • Akademska zajednica

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Međunarodne stipendije su otvorene za naučnice koje se identifikuju kao žene, u svim oblastima studija na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi ili, za postdoktorske stipendistkinje, u istraživanju. Potrebne su tri preporuke profesora ili profesionalnih kolega koji su dobro upoznati sa vama, vašim radom i akademskim obrazovanjem. Kada je to moguće, preporučivači bi trebali biti profesori ili stručne kolege u matičnoj zemlji podnosioca zahteva koji mogu govoriti o kvalifikacijama podnosioca zahteva i o potrebi zemlje za specijalizovanom vještinom ili znanjem koje planira steći predloženim studijem ili istraživanjem. Dokumenti: Dokaz o najvišem stepenu: Otpremite transkripte sa fakulteta ili univerziteta na kojima je stečena najviša diploma. Najviši stepen mora biti najmanje diploma (mora se steći 15. novembra 2021. godine ili pre toga). Transkripti moraju da sadrže spisak predmeta i primljenih ocena. Ako ustanova ne dostavi transkript ili spisak pohađanih kurseva i stečenih ocena ili stepen nije zahtevao rad na kursu, mora se učitati službeno pismo institucije u kojoj je stečen stepen, uključujući datum završetka diplome. Dokaz o trenutnom upisu podnose samo trenutno upisani podnosioci prijava: Otpremite transkripte/spiskove kurseva/pisma ustanova sa fakulteta ili univerziteta na koji je podnosilac prijave trenutno upisana, ako je upisana. Transkripti moraju sadržati spisak predmeta i primljenih ocena. Mnogi prepisi ne uključuju trenutne kurseve. Ako ocene semestra za jesen 2021. nisu dostupne i nema ih u vašem prepisu, spisak predmeta koji su pohađani tog semestra mora dostaviti Kancelarija registrara institucije. Ako ustanova ne dostavi transkript ili spisak pohađanih kurseva i stečenih ocena ili stepen nije zahtevao nastavu kursa, mora se učitati službeno pismo institucije u kojoj je stepen stečen i koje uključuje datum završetka studija. Dokaz o doktoratu podnose samo postdoktorski kandidati. Transkript koji prikazuje stepen i primljeni datum (mora biti na dan ili pre 15. novembra 2021. godine). Zvanično pismo institucije na kojoj je stečena diploma uključuje datum završetka diplomiranja. Kopija diplome sa datumom sticanja diplome (mora biti do 15. novembra 2021. godine ili pre toga). Dokaz o poznavanju engleskog jezika: Zvanični izveštaj o prihvatljivom i važećem rezultatu TOEFL -a ili IELTS -a. Ocene važe dve godine. Institucionalni rezultati TOEFL -a i drugi rezultati provere znanja engleskog jezika neće biti prihvaćeni. Minimalno prihvatljivi rezultati su sledeći: TOEFL iBT (Internet-based Test): 79 TOEFL Osnove: 8.5 Revidirani TOEFL test isporučen sa papira: 60 IELTS: 6.5 Akademski prepis ili diploma koja potvrđuje jedno od sledećeg: Srednja ili osnovna diploma stiče se sa institucije koja govori engleski jezik.. Za sve komponente na stranom jeziku potreban je overen prevod na engleski jezik. Prevodi moraju imati oznaku overe ili službenog potpisa da je prevod istinit i potpun. Svi dostavljeni transkripti moraju sadržati puno ime podnosioca prijave, naziv škole, sve kurseve i sve ocene, kao i sve druge informacije koje se traže u uputstvima za prijavu.

Kako se aplicira?

Pokretanjem procesa prijave klikom na dugme “Apliciraj odmah” da biste pristupili aplikaciji i kreirali nalog preko veb lokacije. Popunjavanjem svih potrebnih komponenti.