Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvoren konkurs za prijave na program ZELENE IDEJE Trag fondacije

Naziv donatora

Trag fondacija

Rok za prijavu na konkurs

10.05.2023

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 5.000 do 10.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Održivi razvoj

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Za učešće u programu mogu se prijaviti pravna lica registrovana u Republici Srbiji — udruženja, fondacije, zadužbine, zadruge i privredna društva (ortačka društva, komaditna društva, društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarska društva): • čiji su zakonski zastupnici domaća fizička ili pravna lica; • čiji su članovi/članice i/ili osnivači/osnivačice domaća i strana fizička i pravna lica; • koja planiraju da postanu solidarni preduzetnici ili su u solidarnom preduzetništvu početnici; • čiji godišnji profit ne prelazi 1.200.000,00 dinara.

Kako se aplicira?

Popunjavanjem onlajn obrasca za prijavu: https://forms.monday.com/forms/83ed5e0a27fdfc0476b83ea43abe958f?r=use1 Trag fondaciji se možete obratiti mejlom na zeleneideje@tragfondacija.org, zaključno sa 28.04.2023. godine u 17 časova.