Otvoren konkurs za prijave na program ZELENE IDEJE Trag fondacije

Naziv donatora

Trag fondacija

Rok za prijavu na konkurs

10.05.2023

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 5.000 do 10.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Održivi razvoj

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Za učešće u programu mogu se prijaviti pravna lica registrovana u Republici Srbiji — udruženja, fondacije, zadužbine, zadruge i privredna društva (ortačka društva, komaditna društva, društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarska društva): • čiji su zakonski zastupnici domaća fizička ili pravna lica; • čiji su članovi/članice i/ili osnivači/osnivačice domaća i strana fizička i pravna lica; • koja planiraju da postanu solidarni preduzetnici ili su u solidarnom preduzetništvu početnici; • čiji godišnji profit ne prelazi 1.200.000,00 dinara.

Kako se aplicira?

Popunjavanjem onlajn obrasca za prijavu: https://forms.monday.com/forms/83ed5e0a27fdfc0476b83ea43abe958f?r=use1 Trag fondaciji se možete obratiti mejlom na zeleneideje@tragfondacija.org, zaključno sa 28.04.2023. godine u 17 časova.