konkurs
istekao

Otvoren konkurs za zaštitu, očuvanje i restauraciju kulturnih dobara izvan Japana

Naziv donatora

Fondacija Sumitomo

Rok za prijavu na konkurs

30.11.2021

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 100.000 do 500.000 $

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Umetnost

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Podnosilac prijave mora biti vlasnik ili administrator kulturnih dobara, koji će zaista sprovesti preliminarna istraživanja. Jezik prijave je engleski, tj. japanski.

Kako se konkuriše

Obrazac za prijavu koji je uredno popunjen i potpisan dostavlja se zajedno sa ostalim potrebnim dokumentima preporučenom poštom na adresu Fondacije: The Sumitomo Foundation 1-12-16 Shibadaimon Minato-ku, Tokyo 105-0012 Japan