Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvoren Majkrosoft NTA poziv za prsitupačnost 2023

Naziv donatora

Majkrosoft

Rok za prijavu na konkurs

11.01.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

10.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • OSI, IT

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Ovaj program se fokusira na partnerstvo sa organizacijama koje imaju osobe sa invaliditetom na rukovodećim pozicijama i pouzdane odnosime sa zajednicom osoba sa invaliditetom. Organizacije koje vode osobe sa invaliditetom se snažno podstiču da se prijave, kao i male organizacije u zajednici. Organizacije mogu podneti samo jednu prijavu. Da bi se kvalifikovale za odobrene ponude, sve organizacije moraju da ispunjavaju sledeće kvalifikacije: • Međunarodna neprofitna ili nevladina organizacija sa priznatim pravnim statusom u svojoj zemlji (jednak statusu 501(c)(3) prema Zakonu o internim prihodima Sjedinjenih Država). • Neprofitna organizacija koja služi zajednici pristupačnosti i/ili zajednici osoba sa invaliditetom. • Organizacije koje su dobile probni NTA grant za pristupačnost 2022. imaju pravo da budu vodeći kandidati u rundi grantova za pristupačnost NTA 2023. godine. • Organizacije mogu uključiti partnera van organizacije koji će biti uključen u prijavu kao saradnik. • Posluju na neprofitnoj osnovi. • Imaju misiju da koriste široj zajednici. • Potvrđuju Majkrosoftovu politiku protiv diskriminacije. • Dodeljuju licence samo kvalifikovanom osoblju. • Koristite licence samo za svoju organizaciju, a ne za licencne partnerske, pridružene ili sestrinske organizacije. Partner je svaka grupa ili pojedinac van organizacije vodećeg kandidata koji obezbeđuje osoblje ili stručnost neophodne za ključne projektne zadatke ili rezultate, bilo da su plaćeni ili neplaćeni. Sve partnerske grupe ili pojedinci koji igraju ključne uloge u aktivnostima moraju biti identifikovani u vreme podnošenja prijave. Kao deo prijave,potrebno je dostaviti pismo podrške od partnerskih grupa, bilo organizacija ili pojedinaca, koje potvrđuje njihovo učešće u skladu sa njihovom ulogom u predlogu. Ako postoji više partnera, oni mogu dati jedno pismo zajedno sa više potpisa ako je to zgodnije, sve dok pismo navodi uloge svake grupe ili osobe. Lokalne ili državne vlasti mogu biti partneri u predloženim projektima, ali ne mogu dobiti sredstva. Takođe, moraju da pruže pismo podrške ako igraju ključnu ulogu u predloženim aktivnostima.

Kako se aplicira?

Popunjavanjem onlaj upitnika za podnošenje predloga.