Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvoren poziv Evropske komisije za program – ERA talenti

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

15.11.2022

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 500.000 do 1.000.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Ostalo
  • Zdravlje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

4 godine

Posebni zahtevi donatora

Evropska komisija (EK) objavljuje otvoreni poziv za Podsticanje uravnotežene cirkulacije mozgova – ERA talenti, za podršku obuci i mobilnosti istraživača, inovatora i drugih talenata za istraživanje i inovacije u različitim sektorima . Grant pokriva troškove u vezi sa organizacijama koje učestvuju u programu ERA Talenti i pojedinačnim talentima koji se ugošćuju/ustupaju (administrativni troškovi, troškovi obuke, putni troškovi i dnevnice i plate za ustupljeno osoblje, kao i troškovi povezani sa širenjem i komunikacijom i transferom znanja). Predlozi se podnose korišćenjem prijavnih obrazaca dostupnih u Sistemu za podnošenje. Obrazac za prijavu je strukturiran u dva dela: • Deo A: sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, pravne deklaracije i kontakt osobe • Deo B (narativni deo): Tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostima, radnim paketima, troškovima itd.( moraju biti učitani kao PDF). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u Sistem za podnošenje; Deo B mora biti pripremljen unapred (korišćenjem preuzetog šablona). Deo B će takođe uključiti anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna budžetska tabela, izjave nacionalnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).

Kako se aplicira?

Registracijom i podnošenjem predloga projekta preko jedinstvenog portala - Sistema za podnošenje.