Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvoren poziv Inovacionog fonda UNHCR-a za projekte predvođene izbeglicama

Naziv donatora

UNHCR

Rok za prijavu na konkurs

30.06.2023

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Neformalne grupe

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 45.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Izbeglice i tražioci azila, inovacije

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) objavljuje otvoreni poziv za Inovacioni fond predvođen izbeglicama koji preoblikuje učešće u pružanju humanitarnog rada tako što izbeglice stavlja u centar odluka koje utiču na njihove živote i obezbeđuje da oni vode identifikaciju potreba i osmišljavanje inovativnih rešenja. Fond pruža holistički mehanizam podrške kombinujući finansijska sredstva, mentorstvo i drugu ekspertizu direktno organizacijama koje vode ljudi koji su doživeli prisilno raseljavanje. Ovo će im omogućiti da osmisle nove intervencije koje će imati trajan i pozitivan uticaj na njihove zajednice. Fond podržava inovacije svih organizacija koje predvode osobe koje doživljavaju prisilno raseljenje, uključujući izbeglice, tražioce azila, interno raseljena lica, povratnike i osobe bez državljanstva. Od kandidata će se tražiti da se prijave kao tim, obično kao deo postojeće organizacije. Fond prihvata prijave registrovanih i neregistrovanih organizacija.

Kako se aplicira?

Služba za inovacije sprovodi dvostepeni proces selekcije za pregled aplikacija. Samo timovi koji uđu u uži izbor biće pozvani da podnesu punu prijavu. U prvoj fazi organizacije su pozvane da podnesu svoje Izraze interesovanja tako što će dati kratak pregled svojih zamisli ili rešenja , kao I izazova sa kojima se tim suočava. Služba za inovacije će pregledati ove prijave, a timovi koji uđu u uži izbor biće obavešteni i imaće tri nedelje da podnesu potpunu prijavu. Puna prijava se podnosi onlajn