konkurs
istekao

Otvoren poziv Projektnog fonda Kuće ljudskih prava 2023

Naziv donatora

Fondacija Kuća ljudskih prava

Rok za prijavu na konkurs

29.03.2023

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 15.000 do 25.000 €

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Deca, rodna ravnopravnost

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

Od maja do decembra 2023. godine

Kako se konkuriše

Prijave, uključujući narativnu prijavu, plan aktivnosti, budžet i formulare za mandat(e) za ko-aplikante, moraju se podneti preko portala za upravljanje grantovima HRHF-a na https://hrhf.smappli.org.