Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvoren poziv za EKO – SISTEM program osnaživanja

Naziv donatora

Rok za prijavu na konkurs

14.03.2023

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 18.000 do 24.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

6 meseci

Posebni zahtevi donatora

EKO-SISTEM program osnaživanja obuhvata: • Finansijsku podršku za sprovođenje projekata (grantovi) • Jačanje kapaciteta i vidljivosti Na ovaj poziv za podnošenje predloga projekata mogu da se jave: 1. Mreže udruženja građana koje se bave zaštitom životne sredine koje su formalno registrovane u Agenciji za privredne registre Srbije (APR) kao savezi, u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima; 2. Mreže udruženja građana koje se bave zaštitom životne sredine (koalicije, savezi, platforme itd.) koje nisu registrovane u APR, ali imaju jasnu strukturu, ciljeve i članstvo koji su definisani osnivačkim aktom (npr. memorandum o saradnji). Mreže treba da budu aktivne na teritoriji Republike Srbije minimum 12 meseci pre raspisivanja konkursa, a organizacije koje su članice tih mreža treba da budu registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima.

Kako se aplicira?

Potpisana izjava o zainteresovanosti, zajedno sa dodatnim dokumentima (fotokopije) mora se dostaviti u jednom primerku kao organizovana celina (povezana u fascikle i sl.). Neophodno je dostaviti i elektronsku verziju Izjave o zainteresovanosti sa dodatnim dokumentima na USBu (skenirane verzije koje čitko prikazuju pečat, potpis i datum). Sadržaj USB-a mora biti identičan papirnoj verziji. Izjava o zainteresovanosti sa dodatnim dokumentima i USB-om identičnog sadržaja, moraju se poslati u zatvorenoj koverti brzom poštom, privatnom kurirskom službom ili ličnom dostavom na adresu: Mladi istraživači Srbije, Bulevar umetnosti 27, 11070 Novi Beograd. Na spoljašnjoj strani koverte moraju se navesti naslov poziva za podnošenje predloga projekata, puno ime i adresa podnosioca prijave i reči „Ne otvarati pre zvaničnog otvaranja”