Otvoren poziv za Fond za održivu zaštitu

Naziv donatora

Partnerstvo digitalnih branilaca (DDP)

Rok za prijavu na konkurs

30.04.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 30.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • Održivi razvoj, IT

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Prednost će imati organizacije koje rade u sledećim sferama: • vladavina prava, antikorupcija, posmatranje izbora, nezavisni mediji, digitalna prava i sloboda izražavanja, feminizam i ženska prava, LGTBKQIA+ prava i transformacija sukoba. Fond za održivu zaštitu može da pokrije nekoliko troškova, koji doprinose jačanju kapaciteta organizacije. To može uključivati, na primer, ali nije ograničeno na: • Novi računari, serveri ili hosting za podatke ili veb stranice; • Tehnička podrška u implementaciji novih sistema; • Obuka ili praćenje procesa o digitalnoj bezbednosti ili drugim aspektima bezbednosti i zaštite; • Mere za poboljšanje fizičke bezbednosti, koja podržava upravljanje informacijama i digitalnu bezbednost; • Mere za rešavanje psiholoških i psiho-socijalnih uticaja digitalnih pretnji. Da bi se razmotrio, predloženi projekat treba da se zasniva na analizi situacije rizika i ukupnog konteksta. Takođe je važno da predloženi projekat doprinosi dugoročnoj otpornosti i održivosti organizacije.

Kako se aplicira?

Popunjavanjem obrasca za prijavu preko onlajn platforme: https://apply.grants.digitaldefenders.org/