Otvoren poziv za Hjubert H. Hamfri program stipendija

Naziv donatora

Američka ambasada u Beogradu

Rok za prijavu na konkurs

30.06.2022

Vrsta finansijske podrške

Stipendije

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Uslovi konkursa su da kandidat ima srpsko državljanstvo i pravo na dobijanje američke vize, univerzitetska diploma,najmanje pet godina redovnog profesionalnog iskustva u relevantnoj oblasti do juna 2023. godine, ograničeno ili nikakvo prethodno iskustvo u Sjedinjenim Državama, pokazane liderske kvalitete, evidentiranu javne službe u zajednici. Neophodno je poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika. Ako je ranije položen TOEFL ispit, rezultati važe dve godine. TOEFL ispit nije obavezan u trenutku prijave. Kandidati koji polože intervju dobiće uputstva kako da se prijave za TOEFL ispit.

Kako se aplicira?

Kandidati konkurišu onlajn, ovde: https://apply.iie.org/apply/?sr=5bb70704-f568-48a6-98c7-85734ff0f223 Dodatne dokumente: Kopija pasoša (stranica sa biološkim podacima); Dokaz o zaposlenju u Srbiji (pismo poslodavca kojim se potvrđuje zaposlenje, i overen prevod ako je pismo na srpskom); Kopija univerzitetske diplome(a); Overeni univerzitetski transkript(i), uključujući spisak kurseva i ocena; Curriculum vitae (CV) ili rezime; TOEFL rezultati (ako su dostupni), poslati poštom do 30. juna 2022. na: U.S. Embassy Belgrade Public Diplomacy Section Hubert H. Humphrey Fellowship Program Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevica 92 11000 Beograd