Otvoren poziv za predloge projekata programa MediaFutures

Naziv donatora

MediaFutures

Rok za prijavu na konkurs

27.01.2022

do 12 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Mala i srednja preduzeća
  • Preduzetnici
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 40.000 do 80.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
  • Privatizacija, biznis i druge usluge
Kultura
  • Kultura
Mediji
  • Mediji
Ostalo
  • Umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

6 meseci

Posebni zahtevi donatora

MediaFutures nastoji da podrži nove, nekonvencionalne načine bavljenja novinarstvom, naukom i demokratijom, koristeći pristupe i alate iz umetnosti, tehnologije i inovacija. Ovogodišnji izazov poziva na inovativne, kreativne i uticajne ideje koje se bave pitanjima onlajn dezinformacija i dezinformacija u različitim domenima. Ideje treba da pomognu u suzbijanju negativnih efekata dezinformacija u društvu i da pomognu u izgradnji poverenja u naučne i demokratske institucije. Posebno su poželjne prijave koje nude nove pristupe za uključivanje manjina. Prijave moraju da sadrže detalje o tome kako će rezultati postignuti tokom šestomesečnog programa podrške MediaFutures imati uticaj na problem kojim se bave.

Kako se aplicira?

Registracijom i popunjavanjem onlajn obrasca za prijavu na engleskom jeziku.