Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvoren poziv za predloge Projektnog fonda Kuće ljudskih prava 2022

Naziv donatora

Fondacija Kuća ljudskih prava

Rok za prijavu na konkurs

14.04.2022

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Fond pruža podršku kreativnim i strateškim projektima za unapređenje prioriteta ljudskih prava u zemljama sa Kućama ljudskih prava. Projektni fond - Od kuće do kuće - podržava dinamične projekte civilnog društva za rešavanje specifičnih i lokalnih izazova u obasti ljudskih prava. U implementaciji ovih projekata Kuće ljudskih prava i njihove organizacije članice imaju priliku da rade sa drugim kućama ljudskih prava i širim organizacijama civilnog društva i akterima u svojim zajednicama i zemljama. Prihvatljivi projekti su oni koji se posebno fokusiraju na jednu od sledećih tema: 1. Zastupanje u vezi sa slobodom udruživanja, okupljanja ili izražavanja i slobodom da se bude branilac ljudskih prava. Ovo može uključivati napore za jačanje domaćih politika i zakona, povećanje odgovornosti lokalnih vlasti i institucija i/ili jačanje međunarodnih mehanizama i standarda. 2. Promovisanje i zaštita slobode udruživanja, okupljanja ili izražavanja i slobode da se bude branilac ljudskih prava u zemlji koja ispunjava uslove. 3. Obrazovanje o ljudskim pravima i podizanje svesti, uključujući uključivanje mladih ili profesionalnih grupa. 4. Zaštita branitelja ljudskih prava i organizacija za ljudska prava. 5. Promovisanje zdrave organizacione kulture i prevencija sagorevanja među organizacijama za ljudska prava. 6. Podrška ranjivim grupama, kao što su žene i deca, manjine, ljudi u udaljenim područjima. Fond će dati prioritet projektima koji uključuju jednu ili više od sledećih komponenti: 1. Predložena nova partnerstva, uključujući pojedince, pokrete i aktere izvan mreže i tradicionalnih organizacija za ljudska prava, takođe aktere koji rade van glavnih gradova 2. Pozitivni uticaj na stanje ljudskih prava širom Istočne Evrope, Kavkaza i/ili Zapadnog Balkana; 3. Predložena podela troškova ili doprinosa u naturi od strane organizacija koje se prijavljuju (tj. – prostor u sali za sastanke, smeštaj u prostorijama u vlasništvu kuće, sufinansiranje, itd.; i, 4. Iskorištavanje postojećih resursa u okviru mreže kuća ljudskih prava, kao što su izveštaji, izložbe, knjižice, edukativni materijal itd.

Kako se aplicira?

Prijave, uključujući opis, plan aktivnosti, budžet i formulare za mandat(e) za ko-aplikante, moraju se predati preko portala za upravljanje grantovima HRHF-a na https://hrhf.smappli.org do 14. aprila 2022. u 17 časova. Obrazac za prijavu i šabloni se mogu naći na portalu ili se mogu zatražiti na: grants@humanrightshouse.org.