Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvorena grant šema za mlade – Mladi za mir

Naziv donatora

Evropska unija

Rok za prijavu na konkurs

26.04.2023

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 5.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Mladi i adolescenti

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 3 meseca

Posebni zahtevi donatora

• Udruženja moraju biti registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima ili Zakonom o fondacijama i zadužbinama, najmanje godinu dana pre objavljivanja poziva sa sedištem u Srbiji • Udruženja moraju imati sedište u Republici Srbiji • Udruženja moraju biti udruženja mladih ili udruženja za mlade • Projekti moraju uključivati mlade/nove generacije Finansijska sredstva se mogu koristiti samo u roku predviđenom za sprovođenje projekta. Sva plaćanja koja su u suprotnosti sa dole navedenim pravilima rezultiraće trenutnim obustavljanjem finansiranja i raskidom ugovora. U tom slučaju, podržana organizacija je dužna da vrati nenamenski potrošena sredstva i preostala nepotrošena sredstva. Organizacija podnosilac projekta može, ukoliko za to postoji potreba, da angažuje spoljne saradnike, fizička ili pravna lica, za obavljanje nekog posla koji je predviđen predlogom projekta, ali se očekuje da podnosilac glavninu aktivnosti sprovodi samostalno i da već poseduje većinu potrebnih ljudskih resursa. Sve plate osoblja i pripadajuće naknade se plaćaju na pojedinačne bankovne račune, a ne privrednim subjektima koje su registrovali zaposleni. Nije dozvoljeno angažovanje državnih službenika u okviru ovog Poziva. Sve podržane organizacije mogu biti predmet nezavisne finansijske revizije koju je angažovala EU kao donator ili implementacioni partneri.

Potrebna dokumentacija

Mladi-za-mir-dokumentacija.zip

Kako se aplicira?

Predlog projekta i prateću dokumentaciju neophodno je poslati na email: teodora@gradjanske.org sa naznakom “SIVV – grant šema za udruženja mladih (naziv udruženja). Predlog projekta mora da sadrži: – Obrazac predloga projekta – Aneks A – Obrazac budžet projekta – Aneks B – Rešenje o registraciji udruženja