Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvorene prijave za finansiranje kroz Specijalni program (UNEP)

Naziv donatora

Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UN Environment)

Rok za prijavu na konkurs

12.08.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 50.000 do 500.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) poziva prijave za šestu rundu Specijalnog programa za podršku institucionalnom jačanju na nacionalnom nivou, u kontekstu integrisanog pristupa za finansiranje zdravog upravljanja hemikalijama i otpadom, uzimajući u obzir nacionalne razvojne strategije, planove i prioritete za svaku zemlju, da se povećaju održivi javni institucionalni kapaciteti za dobro upravljanje hemikalijama i otpadom tokom njihovog životnog ciklusa. Prilikom podnošenja prijava, one moraju da sadrže: 1. Propisno potpisan obrazac za prijavu projekta 2. Obrazac budžeta projekta 3. Pismo podrške od zvanične fokus tačke 4. Pisma podrške projektnih partnera kojima se potvrđuje njihova uloga 5. Projekti sa organizacijom/institucijom koja sprovodi, pismo organizacije/institucije kojim se potvrđuje njena uloga (ako je relevantno) 6. Aneksi koji pružaju sve relevantne dodatne informacije u vezi sa merama i aktivnostima koje će se finansirati Prijave se moraju dostaviti na engleskom jeziku.

Kako se aplicira?

Kompletne prijavne pakete treba poslati elektronskim putem u WORD i PDF verzijama na: unepchemicalsspecialprogramme[at]un.org.