Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvorene prijave za program grantova za profesionalce u zdravstvu

Naziv donatora

Makgil Globalni program zdravlja dece (GCHP)

Rok za prijavu na konkurs

15.02.2023

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Neformalne grupe
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
Ostalo
  • Deca, zdravlje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Kategorija Grant za profesionalce je dizajnirana za zdravstvene radnike zainteresovane za zdravlje majke i deteta (MCH). Pored toga, svi aplikanti, posebno oni sa istraživanjem u zajednici, ohrabruju se da potraže lokalnog partnera koji može pružiti stručnost i pomoć u predloženoj oblasti istraživanja i lokaciji. Ako se podnosi grupna prijava, preporučuje se da u timu budu zastupljene najmanje 2 profesije/discipline. Preporučuje se da bar jedan član tima bude viši istraživač. Prijava mora biti popunjena na engleskom ili francuskom jeziku.

Kako se aplicira?

Popunjavanjem onlajn obrasca za prijavu. Od kandidata se traži da popune onlajn obrazac koji sadrži sledeće informacije: • Predlog istraživanja (maksimalno 3 stranice ne uključujući reference i dodatke). U predlog moraju biti uključeni sledeći prilozi: • Približni jednogodišnji vremenski okvir sa spiskom istraživačkih koraka koji treba da se postignu i procenjeno trajanje za svaki korak/aktivnost • Tabelarni pregled budžeta sa spiskom i opravdanjem preciziranih troškova projekta do 3.000 CAD (npr. angažovano osoblje, potrebne usluge, oprema i materijali koji se ne mogu višekratiti i višekratiti). Ako očekujete podršku od drugog finansijera, navedite očekivana sredstva i izvor/finansijera. • Biografija kandidata • Opis značaja prethodnih istraživačkih doprinosa, aspiracija u karijeri i objašnjenog interesovanja za MCH • Zvanično pismo podrške institucije/odeljenja podnosioca zahteva. Ovo pismo treba da potvrdi poziciju i sposobnost podnosioca prijave da sprovede projekat i da pokaže spremnost institucije/odeljenja da podrži projekat • Podaci o jedinici ili šefu/direktoru odeljenja podnosioca zahteva. • Ako je primenjivo, zvanično pismo podrške od lokalnog partnera podnosioca zahteva