konkurs
istekao

Otvoreni poziv za grantove za istraživanje u obrazovanju

Naziv donatora

Fondacija "Froebel Trust"

Rok za prijavu na konkurs

23.09.2021

do 16 h

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 3.000 do 5.000 £

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

od 12 do 18 meseci

Posebni zahtevi donatora

Poziv je otvoren za istraživače koji rade u institucijama bilo gde u svetu čiji je cilj unapređenje znanja i primena frobelovskih principa u nastavi, učenju i razvoju dece od rođenja do 8 godina. Partnerski projekti su dobrodošli. U takvim slučajevima treba identifikovati vodeću instituciju. U svim slučajevima, jedna imenovana osoba treba da deluje kao vodeći podnosilac zahteva Podnosioci zahteva ne moraju imati sedište u Velikoj Britaniji, ali prijave treba da budu napisane na engleskom jeziku, a budžeti izraženi u GBP valuti.

Kako se konkuriše

Proces konkurisanja odvija se u dva koraka: Korak 1 Popuniti obrazac za iskazivanje interesa na veb stranici sa detaljima: • Opšte informacije o glavnom aplikantu • Pregled projekta • Detalji o predloženom istraživanju i njegovom uklapanju sal principima i ciljevima programa • Vremenski okvir za projekat • Analiza troškova Korak 2 Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani da razviju ceo predlog istraživanja koji će podneti 12. januara 2022. Fondacija će pružiti podršku za izradu celokupnog predloga putem mrežnog portala. Kompletni predlog projekta treba da sadrži: • Frobelovski fokus • Opšte informacije o projektnom timu • Detaljniji prikaz projekta • Planirani ishodi projekta i kako će to dovesti do daljeg istraživanja • Planovi za razmenu učenja i ključne poruke iz projekta • Detalji o budžetu • Zaštita podataka i (opcionalno) informacije o jednakosti