Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

PAD – Antivirusni lekovi za pandemiju gripa – Zahtev za predloge 2022/2023

Naziv donatora

Novo Nordisk fondacija

Rok za prijavu na konkurs

22.11.2022

do 14 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

više od milion dolara

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
Ostalo
  • Zdravlje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 1 do 3 godine

Posebni zahtevi donatora

PAD nastoji da aktivno angažuje istraživače iz celog sveta kao deo procesa otkrivanja lekova, ali podnosioci zahteva moraju biti etablirani istraživači sa sopstvenom linijom istraživanja i moraju biti zaposleni za vreme trajanja projekta u administrativnoj instituciji registrovanoj u predlogu. Administrativna institucija/organizacija mora biti u stanju da prihvati i upravlja potencijalnim grantom. Projekti mogu biti iz bilo koje vrsei istraživačke organizacije, uključujući akademske, neprofitne i komercijalne organizacije. Obim projekta mora biti u okviru naučnog obima ovog poziva i podržavati težnje PAD-a. Podnosilac prijave (tj. glavni istraživač (PI) odgovoran za projekat i koji podnosi predlog) može podneti samo jedan predlog po ovom konkretnom pozivu. Različiti PI mogu biti u istoj instituciji/organizaciji. Koaplikanti mogu biti deo više od jednog predloga ovog poziva, a podnosilac na jednom predlogu može biti ko-aplikant ili saradnik na drugim predlozima.

Kako se aplicira?

Proces prijave i evaluacije sastoji se od dve faze. Ceo proces od prvog predloga do potencijalnog granta je opisan u „Informacijama i smernicama za podnosioce prijava – PAD – Antivirusni lekovi za pandemiju gripa – Zahtev za predloge 2022/2023.“ Potrebno je pažljivo pročitati ove smernice pre započinjanja procesa prijave. Prijava mora biti popunjena na engleskom jeziku i predata pomoću onlajn sistema za prijavu i upravljanje grantovima Novo Nordisk fondacije, NORMA, kojem se može pristupiti klikom na dugme „Prijavi se“.