Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Partnerski grantovi za kulturne i umetničke projekte

Kultura za demokratiju pruža podršku nezavisnoj kulturnoj sceni u Srbiji da, koristeći kulturu i umetnost, podstiče kritičko i kreativno razmišljanje o društvenim temama koje su od važnosti za lokalne zajednice. Poziv je otvoren u saradnji sa Ambasadom Švajcarske.

Naziv donatora

Hartefakt fond

Rok za prijavu na konkurs

14.01.2022

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Mala i srednja preduzeća
  • Preduzetnici
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 30.000 do 50.000 CHF

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
  • Vizuelna umetnost
Ostalo
  • Umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

18 meseci

Posebni zahtevi donatora

Poziv se odnosi na: konzorcijum dva ili više partnera (nosilac projektne aplikacije i partner/i) koji potražuju sredstva za implementaciju partnerskog projekta. Projektnu aplikaciju mogu podneti: kulturne i umetničke organizacije, umetnički kolektivi i inicijative, organizacije civilnog društva koje realizuju kulturne i umetničke aktivnosti iako im ovo nije primarna oblast delovanja, druga pravna lica koja su aktivna u umetnosti i kulturi (nezavisne fondacije, zadužbine, društva sa ograničenom odgovornošću i/ili preduzetnici). Partneri moraju biti registrovani kao pravna lica u Agenciji za privredne registre (APR). Partneri moraju biti registrovani u nekoj od opština/gradova/sela koja se nalaze na teritoriji Republike Srbije. Partneri i/ili lica koja su uključena u realizaciju projekta moraju imati prethodno iskustvo u realizaciji kulturnih i umetničkih projekata. Nosilac projektne aplikacije ne može biti registrovan na teritoriji grada Beograda (izuzimajući opštine Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot, Surčin). Ostali partneri na projektu mogu biti registrovani u centralnim gradskim opštinama Grada Beograda. projekti treba da predstavljaju intezivnu saradnju i razmenu između partnera, a posebno saradnju između partnera različitih iskustava i kapaciteta, iz različitih geografskih oblasti, i/ili koji rade sa različitim ciljnim grupama. Ovaj poziv namenjen je projektima koji se fokusiraju na različite oblasti savremenog kulturnog i umetničkog stvaralaštva: izvođačke umetnosti, vizuelne umetnosti, književnost, muziku, audiovizuelnu umetnost, strip, fotografiju, dizajn, kulturnu politiku i menadžment. Aktivnosti za čiju realizaciju se potražuju sredstva mogu da uključuju: izložbe, instalacije, predstave, performanse, radionice, edukativne programe, javne debate i razgovore, audiovizuelnu produkciju, umetnička i kulturna istraživanja, festivale itd.

Kako se aplicira?

Popunjena aplikaciona dokumenta poslati na grants@heartefact.org sa naznakom: PG-naziv projekta-naziv organizacije. Više informacija o pozivu i/ili pomoć pri apliciranju: cfdproject@heartefact.org