Peti poziv organizacijama civilnog društva za regionalne projekte Fonda za Zapadni Balkan

Naziv donatora

Fond za Zapadni Balkan (WBF)

Rok za prijavu na konkurs

08.07.2022

do 16 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 15.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Kultura
  • Kultura
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • Održivi razvoj, rodna ravnopravnost i inkluzija OSI

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 3 do 10 meseci

Posebni zahtevi donatora

Fond za zapadni Balkan (WBF) objavljuje 5. poziv za podnošenje predloga projekata za promovisanje učešća organizacija civilnog društva (OCD) i grassroots organizacija (GRO) na Zapadnom Balkanu za učešće u projektima regionalne saradnje sa društvenim, kulturnim, naučnim i ekonomskim temama, uključujući rodnu ravnopravnost i inkluzivnost osoba sa invaliditetom kako bi se unapredili dobrosusedski odnosi i pomirenje. Poziv treba da doprinese regionalnoj i prekograničnoj saradnji i ojača regionalnu koheziju. Grant pokriva do 80% troškova projekta. Razlika između ukupnih troškova i iznosa koji se dobija mora biti finansirana iz izvora koji nisu grantovi WBF-a. Da bi se kvalifikovao za grant, vodeći aplikant mora: • biti osnovan u jednoj ili više strana ugovornica WBF (WB6), i • biti neprofitna, i • biti pravno lice/određeni tip organizacije iz jedne od sledećih kategorija: • Organizacija civilnog društva (OCD/NVO) • Lokalni ili regionalni javni subjekt, ili udruženje lokalnih ili regionalnih javnih subjekata • Poslovno udruženje kao što su: udruženja preduzeća, udruženje poljoprivrede, privredna komora, udruženje turizma itd. • Obrazovna institucija kao što je univerzitet/fakultet, škola, institut, biblioteka, istraživački centar, akademija nauka/muzička/umetnost, itd. • Medijska udruženja kao što su: organizacije koje rade sa medijima, novinarstvom i slobodom izražavanja. • Institucija kulture ili sporta kao što su muzeji, umetničke galerije, pozorišta, biblioteke ili udruženja kulturnih institucija, sportska društva itd.

Potrebna dokumentacija

Guidelines_for_Applicants.pdf

Kako se aplicira?

Informativne sesije o ovom pozivu za dostavljanje predloga projekata biće održane u Beogradu, Podgorici, Prištini, Sarajevu, Skoplju, Tirani. Najava sesija će biti objavljena na društvenim mrežama i zvaničnoj prezentaciji WBF-a. Fond za zapadni Balkan je uspostavio Partnersku platformu na Fejsbuku kako bi pomogao aplikantima da pronađu odgovarajuće projektne partnere u kontekstu pripreme ovog poziva za podnošenje predloga projekata. Vodeći aplikanti podnose prijavu projekta u ime uspostavljenog partnerstva, na engleskom jeziku, koristeći Onlajn sistem upravljanja grantovima (OGMS). OGMS pruža detaljne informacije o aneksima koji su ugrađeni u sistem. (Aneks A, B i C) Projektna prijava uključuje sledeću dokumentaciju: 1. Aneks A. Prijavni formular 2. Aneks B. Budžet 3. Aneks C. Izjava glavnog podnosioca prijave (preuzeta, potpisana, skenirana i otpremljena u OGMS) Nakon podnošenja prijave projekta putem interneta, vodeći aplikanti će dobiti potvrdu o prijemu sa linkom za anketu koju treba da popuni podnosilac prijave.