Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Peti poziv organizacijama civilnog društva za regionalne projekte Fonda za Zapadni Balkan

Naziv donatora

Fond za Zapadni Balkan (WBF)

Rok za prijavu na konkurs

08.07.2022

do 16 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 15.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Kultura
  • Kultura
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • Održivi razvoj, rodna ravnopravnost i inkluzija OSI

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 3 do 10 meseci

Posebni zahtevi donatora

Fond za zapadni Balkan (WBF) objavljuje 5. poziv za podnošenje predloga projekata za promovisanje učešća organizacija civilnog društva (OCD) i grassroots organizacija (GRO) na Zapadnom Balkanu za učešće u projektima regionalne saradnje sa društvenim, kulturnim, naučnim i ekonomskim temama, uključujući rodnu ravnopravnost i inkluzivnost osoba sa invaliditetom kako bi se unapredili dobrosusedski odnosi i pomirenje. Poziv treba da doprinese regionalnoj i prekograničnoj saradnji i ojača regionalnu koheziju. Grant pokriva do 80% troškova projekta. Razlika između ukupnih troškova i iznosa koji se dobija mora biti finansirana iz izvora koji nisu grantovi WBF-a. Da bi se kvalifikovao za grant, vodeći aplikant mora: • biti osnovan u jednoj ili više strana ugovornica WBF (WB6), i • biti neprofitna, i • biti pravno lice/određeni tip organizacije iz jedne od sledećih kategorija: • Organizacija civilnog društva (OCD/NVO) • Lokalni ili regionalni javni subjekt, ili udruženje lokalnih ili regionalnih javnih subjekata • Poslovno udruženje kao što su: udruženja preduzeća, udruženje poljoprivrede, privredna komora, udruženje turizma itd. • Obrazovna institucija kao što je univerzitet/fakultet, škola, institut, biblioteka, istraživački centar, akademija nauka/muzička/umetnost, itd. • Medijska udruženja kao što su: organizacije koje rade sa medijima, novinarstvom i slobodom izražavanja. • Institucija kulture ili sporta kao što su muzeji, umetničke galerije, pozorišta, biblioteke ili udruženja kulturnih institucija, sportska društva itd.

Potrebna dokumentacija

Guidelines_for_Applicants.pdf

Kako se aplicira?

Informativne sesije o ovom pozivu za dostavljanje predloga projekata biće održane u Beogradu, Podgorici, Prištini, Sarajevu, Skoplju, Tirani. Najava sesija će biti objavljena na društvenim mrežama i zvaničnoj prezentaciji WBF-a. Fond za zapadni Balkan je uspostavio Partnersku platformu na Fejsbuku kako bi pomogao aplikantima da pronađu odgovarajuće projektne partnere u kontekstu pripreme ovog poziva za podnošenje predloga projekata. Vodeći aplikanti podnose prijavu projekta u ime uspostavljenog partnerstva, na engleskom jeziku, koristeći Onlajn sistem upravljanja grantovima (OGMS). OGMS pruža detaljne informacije o aneksima koji su ugrađeni u sistem. (Aneks A, B i C) Projektna prijava uključuje sledeću dokumentaciju: 1. Aneks A. Prijavni formular 2. Aneks B. Budžet 3. Aneks C. Izjava glavnog podnosioca prijave (preuzeta, potpisana, skenirana i otpremljena u OGMS) Nakon podnošenja prijave projekta putem interneta, vodeći aplikanti će dobiti potvrdu o prijemu sa linkom za anketu koju treba da popuni podnosilac prijave.