Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Podrška projektima organizacija civilnog društva (OCD) – pružalaca socijalnih usluga u Jugoistočnoj Evropi u okviru projekta „IRIS uMREŽAvanje- Civilno društvo za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama“

Naziv donatora

IRIS Networking

Rok za prijavu na konkurs

17.05.2019

do 17:00h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

160 000 evra

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Mali grantovi su otvoreni samo za organizacije članice nacionalnih IRIS mreža iz 5 zemalja: Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije, posebno nevladine organizacije koje pokazuju inicijativu za uveđenje standarda kvaliteta u svom radu, koje imaju aktivan pristup kreiranju politika i zagovaranju u toku implementacije projekta.

Kako se aplicira?

Predloge projekta treba napisati na lokalnom i na engleskom jeziku (poglavlje D1 u Aneksu 1.2.). Podnosilac predloga mora dostaviti popunjen aplikacioni paket koji se sastoji od: 1. Aneks 1.2 Obrazac za prijavu; 2. Aneks 1.3 Predlog budžeta; 3. Aneks 1.4 Obrazac plana rada; Sva dokumenta treba dostaviti u elektronskoj formi, sa skeniranim stranicama, koje treba da budu potpisane i pečatirane. Uz dokumenta za prijavu, Podnosilac i partneri moraju poslati sledeću dodatnu dokumentaciju (skeniranu): • Skeniranu kopiju Registracije organizacije; • Skeniranu kopiju Statuta organizacije; • Skeniranu kopiju Bilansa stanja za prethodnu godinu (2018); • Potpisanu i pečatiranu izjavu i sporazum o partnerstvu, popunjen kontrolni list (deo Aplikacije); • Kratke biografije ljudi uključenih projekat. „Sporazum o partnerstvu“ treba biti priložen, ako se prijavljuje sa više od jednog partnera, potpisan i pečatiran od strane zakonski ovlaštenog predstavnika relevantne(ih) organizacije/a. Prijave treba poslati na imejl adresu iris@iris-see.eu najkasnije do 17.05.2019 u 17.00, sa navedenim predmetom imejla „Poziv za dostavljanje predloga projekta za male grantove – IRIS Networking/ “Call for proposal for the Small Grants Scheme – IRIS Networking”. Na svaki Predlog koji bude primljen putem imejla, biće poslana imejl potvrda primitka Predloga. Nepotpuni predlozi, predlozi predani na neki drugi način, odnosno u drugoj formi osim kako je navedeno u ovom dokumentu, neće biti razmatrani. Svaki predlog poslan nakon isteka roka biće automatski odbijen. Dokaz o podnošenju predloga projekta biće vreme primitka imejla.