Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Podrška razvoju rodno osetljivih politika i programa kroz aktivno učešće žena u donošenju odluka i kreiranje izveštaja i preporuka

Naziv donatora

UN Women

Rok za prijavu na konkurs

28.10.2022

do 23 h i 30 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 25.000 do 30.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na pozivu imaju organizacije civilnog društva osnovane na teritoriji Republike Srbije, koje u Statutu kao jedan od ciljeva imaju definisanu rodnu ravnopravnost, prava žena i/ili borbu protiv diskriminacije, te imaju iskustvo, stručnost i prethodne rezultate rada u oblastima rodne ravnopravnosti, osnaživanja žena, a posebno žena iz ugroženih grupa. Kroz sprovođenje aktivnosti OCD moraju da obezbede da najmanje 200 žena bude uključeno i ima korist od projektnih aktivnosti. Lista mogućih aktivnosti: • Osnaživanje žena i ženskih organizacija civilnog društva da aktivno učestvuju u razvoju i implementaciji politika i programa i podsticanje unapređenja njihovog socio-ekonomskog položaja, između ostalog kroz: o Podsticanje i podršku ženama da aktivno učestvuju u procesu donošenja odluka na svim nivoima vlasti (npr. organizacija orijenatacionih sesija, tematskih otvorenih vrata, kreiranje platformi/klubova za razmenu znanja, motivacione radionice, umrezavanje…). o Organizovanje aktivnosti izgradnje kapaciteta kako bi povećale svoje znanje o trenutnom stanju i položaju žena na tržištu rada, obrazovanju, socijalnoj zaštiti, pristupu zdravstvenoj zaštiti, raspolaganju imovinom i drugim relevantnim oblastima; kako bi se upoznale sa svojim pravima i nacinima za njihovo ostvarivanje; da se upoznaju sa mogućnostima za osnaživanje koje nude javni i privatni sektor; da poboljšaju svoje veštine za zagovaranje i da prošire svoja znanja o novim mogućnostima u netipičnim oblastima kao što su sektori u kojima dominiraju muškarci (npr. građevinarstvo, informacione tehnologije, energija), socijalno preduzetništvo, održiva proizvodnja hrane, reciklaža, zelena ekonomija itd. o Pružanje prilagođene podrške odabranim korisnicima, što može uključivati mentorsku podršk, podršku na poslu, obezbeđivanje opreme i materijala itd. • Izrada izveštaja/dokumenta koji analiziraju specifična pitanja od značaja za postizanje rodne ravnopravnosti u različitim oblastima javne politike sa preporukama zasnovanim na dokazima i predlozima politike za poboljšanja. Žene i/ili ženske OCD treba da budu aktivno uključene u izradu izveštaja. Oblast delovanja bi mogla da obuhvati preporuke i zagovaranje ka uvođenju finansijskih instrumenata za žene (npr. subvencije za osnivanje i/ili razvoj preduzeća, lokalni fondovi za žene u poljoprivredi, itd.), kreiranje finansijskih i nefinansijskih mera prilagođenih specifičnim potrebama ugroženih grupa žena, predlozi za kreiranje usluga u zajednici ili unapređenje postojećih za podršku zapošljavanja žena koje obavljaju neplaćene kućne poslove, mere podrške prekvalifikaciji i zapošljavanju žena u tradicionalnim muškim sektorima, itd. • Povećanje vidljivosti i svesti u zajednici o identifikovanim izazovima, dobrobiti sprovedenih inicijativa i zagovaranje za promene kod javnih institucija; • Podizanje svesti o znacaju ucesca zena u donosenju odluka i nalazima izvestaja/preporukama (npr. kroz korišćenje tradicionalnih i društvenih medija, kao i različitih inovativnih načina komunikacije za prevođenje ključnih poruka prilagođenih ciljnoj grupi/publici).

Kako se aplicira?

Predlog projekta sa svom neophodnom dokumentacijom se dostavlja UN Women-u na grants.serbia@unwomen.org. Onlajn info-sesija na kojoj će biti predstavljen poziv i sve ostale informacije od značaja za apliciranje i pripremu projekata će biti organizovana 14. oktobra 2022. godine od 10-12 časova. Link za pristup: https://unwomen.zoom.us/meeting/register/tJwpduisqjspH9MQCDx16iGlqr1pYxGFoKne