konkurs
istekao

Podrška teološkinjama i ženama koje rade u OCD

Naziv donatora

Ekumenska inicijativa žena - Ecumenical Women's Initiative

Rok za prijavu na konkurs

20.09.2017

15:00

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Do 4.000€

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Religija
  • Religija

Ciljna grupa podrške

  • Žene – opšta populacija

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

6 meseci