konkurs
istekao

Podsticaj EU integracijama u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori

Naziv donatora

Balkanski fond za demokratiju

Rok za prijavu na konkurs

31.12.2019

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Evropske integracije

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Predložene aktivnosti se moraju odvijati na teritoriji Severne Makedonije i / ili Crne Gore i / ili Srbije. Izuzeci će se praviti u aktivnostima vezanim za Poglavlje 35 - OCD moraju biti registrovane u jednoj od tri zemlje, ali ograničen broj aktivnosti može se sprovoditi na Kosovu. Projekti sa prekograničnim aktivnostima između zemljama su takođe prihvatljivi.

Kako se konkuriše

Poziv za podnošenje projektnih predloga biće otvoren od dana objavljivanja i predlozi će se prihvatati kontinuirano. Predlozi projekata moraju biti dostavljeni na priloženim prijavnim obrascima, samo na engleskom jeziku. Za dodatne informacije možete poslati mejl na: balkantrust@gmfus.org